2. lipca 2019 rozpoczęła się nowa kadencja Parlamentu Europejskiego. Podczas czterodniowego posiedzenia w Strasbourgu, nowy Parlament rozdzielił mandaty na poszczególne komisje parlamentarne. Eurodeputowani podzieleni są na 20 specjalnych komisji:


 • Sprawy Zagraniczne (AFCO)
 • Rozwój (DEVE)
 • Handel Międzynarodowy (INTA)
 • Budżet (BUDG)
 • Kontrola Budżetowa (CONT)
 • Sprawy Gospodarcze i Monetarne (ECON)
 • Zatrudnienie i Sprawy Socjalne (EMPL)
 • Ochrona Środowiska Naturalnego, Zdrowie Publiczne i Bezpieczeństwo Żywności (ENVI)
 • Przemysł, Badania Naukowe i Energia (ITRE)
 • Rynek Wewnętrzny i Ochrona Konsumentów (IMCO)
 • Transport i Turystyka (TRAN)
 • Rozwój Regionalny (REGI)
 • Rolnictwo i Rozwój Wsi (AGRI)
 • Rybołówstwo (PECH)
 • Kultura i Edukacja (CULT)
 • Prawo (JURI)
 • Wolności Obywatelskie, Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzne (LIBE)
 • Sprawy Konstytucyjne (AFCO)
 • Prawa Kobiet i Równouprawnienie (FEMM)
 • Petycje (PETI)

Na czym polega praca eurodeputowanych w komisjach? Są oni odpowiedzialni za przygotowanie wniosków ustawodawczych za pośrednictwem przyjętych sprawozdań, proponują poprawki na posiedzenie plenarne oraz powołują zespół negocjacyjny do prowadzenia negocjacji z Radą w sprawie prawodawstwa UE. Co więcej, komisje przyjmują sprawozdania z własnej inicjatywy, organizują wysłuchania z udziałem ekspertów oraz „nadzorują” inne organy i instytucje UE.

W poprzedniej kadencji Jan Olbrycht pełnił rolę pełnego członka w komisji ds. budżetu oraz członka – zastępcy w komisji ds. rozwoju regionalnego.

W obecnej, 9. kadencji Parlamentu Europejskiego , Jan Olbrycht będzie kontynuował swoją pracę w tych samych komisjach tj. w komisji ds. budżetu i rozwoju regionalnego. Co więcej, tak jak w poprzednim okresie legislacyjnym, Jan Olbrycht będzie wicekoordynatorem z ramienia Europejskiej Partii Ludowej (EPL)  w komisji ds. budżetu.

źródło: Parlament Europejski