Dialog międzykulturowy i religijny: Chrześcijańska Demokracja – wymiana poglądów z prof. Christiaanem Altingem von Geusau, założycielem Międzynarodowej Sieci Prawodawców Katolickich (ICLN).

We wtorek, 9. marca, w ramach nowej serii wydarzeń poświęconej Chrześcijańskiej Demokracji, odbyło się kolejne webinarium Grupy Roboczej EPL ds. dialogu międzykulturowego i religijnego. Specjalnym prelegentem wtorkowego spotkania był prof. dr. Christiaan Alting von Geusau, prezes i założyciel Międzynarodowej Sieci Prawodawców Katolickich (ICLN).  Podczas dyskusji zaproszony prelegent wymienił poglądy na temat przyszłości i istotnosci założeń chrześcijańskiej demokracji w europejskiej polityce z uczestnikami spotkania. Na grono słuchaczy składali się natomiast eurodeputowani frakcji Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim, których szczególnie interesuje aktywność specjalnej grupy ds. Dialogu. Warto wyjaśnić, że na nową inicjatywę, w całości poświęconej Chadecji,  składać się będzie szereg spotkań wyjaśniających zagadnienia wokół chrześcijańskiej demokracji: jej założenia, ewolucję i rozwój wpływów w Europie. Warto podkreślić, że specjalna grupa EPL ds. dialogu międzykulturowego i religijnego działa w Parlamencie Europejskim od wielu lat, a jej pracom nieprzerwanie współprzewodniczy Jan Olbrycht.