Pierwszy dzień lipca to także pierwszy dzień sesji plenarnej w Strasbourgu. Będzie to wyjątkowe zgromadzenie, w którym częściowo udział wezmą obecni oraz nowowybrani eurodeputowani. Zarówno „starzy”, jak i „ nowi” europosłowie wspólnie zauczesniczą w uroczystej inauguracji nowej, dziewiątej, kadencji Parlamentu Europejskiego. We wtorek. drugiego dnia sesji, posłowie, którzy nie będą sprawowali mandatu w nowej kadencji muszą opuścić francuską siedzibę Parlamentu, tak aby prace na plenum kontynuowali już wyłącznie połowie XI kadencji. Przed nowym Parlamentem stoją wyzwania wyboru władz oraz podział mandatów do poszczególnych komisji, tak aby Parlament mógł jak najszybciej wznowić prace legislacyjne w nowym składzie.

Sesja plenarna w Strasburgu potrwa jak zwykle cztery dni. Większość spotkań będzie miała tym razem na celu wyłonienie się nowego prezydium Parlamentu, ukonstytuowanie się grup politycznych oraz podział mandatów do odpowiednich komisji parlamentarnych. Co istotne, eurodeputowani, tak jak w poprzedniej kadencji, będą podzieleni na 20 wyspecjalizowanych komisji.

W Strasburgu odbędzie się także ostanie w ramach kadencji 2014-2019 spotkanie grupy roboczej Europejskiej Partii Ludowej ds. dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego. Przez ostatnie 5 lat Jan Olbrycht współprzewodniczył grupie, a lipcowe spotkanie ma na celu podsumowanie działalności grupy w kończącej się kadencji.

Warto także zauważyć, że w lipcu europosłowie zgromadzą się w Strasburgu dwa razy – pomiędzy 15 – 19 lipcem odbędzie się bowiem druga sesja plenarna.

Wszystkie obrady, dokumenty poddane głosowaniu oraz wyniki głosowania dostępne są na stronie Europarlamentu w zakładce SESJA PLENARNA. Zachęcamy także do śledzenia obrady na żywo i przypominamy, że transmisje dostępne są we wszystkich językach państw członkowskich.

Źródło: Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego