Działalność

Komisja Rozwoju Regionalnego

Komisja Rozwoju Regionalnego (REGI) jest odpowiedzialna za nadzorowanie działań instytucji unijnych i krajów członkowskich związanych z prowadzeniem polityki regionalnej. Jej głównym zadaniem jest monitorowanie wdrażanych programów i polityk. Jan Olbrycht pracuje w tej komisji od 2004 roku, w latach 2004-2009 był jej wiceprzewodniczącym.

Intergrupa Urban

Intergrupa jest ciałem międzyfrakcyjnym i międzykomisyjnym, działającym w Parlamencie Europejskim. Jego zadaniem jest skupienie się na sprawach związanych z szeroko rozumianą kwestią miast i ich problemów.

Budżet UE

W obecnej kadencji Jan Olbrycht jest członkiem Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego (BUDG) oraz wicekoordynatorem komisji z ramienia grupy Europejskiej Partii Ludowej. Podobnie jak w poprzedniej kadencji 2014-2019, Jan Olbrycht jest negocjatorem ds. wieloletnich ram finansowych UE. W latach 2009-2014 był członkiem Komisji Kontroli Budżetowej (CONT). Celem funkcjonowania tych komisji jest m.in. nadzór nad tym, jak wydawane są unijne środki finansowe oraz definiowanie priorytetów budżetowych i prawnych Parlamentu Europejskiego. W latach 2010-2011 Jan Olbrycht był wiceprzewodniczącym specjalnej Komisji ds. wyzwań politycznych i zasobów budżetowych na rzecz zrównoważonej UE po 2013 r. (SURE).

Grupa EPL

Europejska Partia Ludowa jest centroprawicową partią ogólnoeuropejską, założoną w 1976 roku przez liczne europejskie partie chrześcijańsko-demokratyczne. Obecnie w jej skład wchodzą również inne proeuropejskie partie o centroprawicowych i konserwatywnych korzeniach. EPL jest najliczniejszą grupą polityczną w Parlamencie Europejskim.

Dialog międzywyznaniowy

Europejska Partia Ludowa, wywodząca się ze środowisk o korzeniach chrześcijańsko-demokratycznych, w naturalny sposób postrzega religie i kościoły jako silne instytucje, odgrywające kluczową rolę w zażegnywaniu konfliktów, rozwiązywaniu problemów społecznych i budowaniu porozumienia między różnymi grupami etnicznymi, narodami oraz kulturami. Jan Olbrycht jest współprzewodniczącym grupy roboczej Europejskiej Partii Ludowej ds. dialogu międzykulturowego oraz religijnego. Dialog religijny odpowiada także jego portfolio jako wiceprzewodniczącego grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim.

Delegacje parlamentarne

W kadencji 2009-2014 Jan Olbrycht był członkiem Parlamentarnej Delegacji ds. stosunków z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Serbią, Czarnogórą i Kosowem, oraz członkiem Delegacji ds. stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, a w XIII kadencji (2014-2019) w Delegacji do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) oraz Delegacji do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra. Obecnie zasiada w Delegacji do spraw stosunków z Kanadą oraz członkiem zastępcą w  Delegacji do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Macedonia Północna.