Wszystkich, którzy interesują się finansami UE zapraszamy do lektury wywiadu dla portalu Euroactiv.pl.

Jan Olbrycht: „Podkreślamy zatem, że choć Parlament będzie się starał uniknąć takiej konieczności, to w przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia z Radą nie wykluczamy odmowy przyjęcia projektu wieloletniego budżetu w danym kształcie”.

Źródło: EURACTIV.pl