Czy w polityce jest dziś miejsce na etykę i moralność? Jaką rolę w europejskiej polityce odgrywa chrześcijaństwo? Czy dziedzictwo Stanisława Stommy może wskazywać drogę dzisiejszym politykom?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań podczas wtorkowej (12 listopada) debaty
w Parlamencie Europejskim „Czy inna polityka jest możliwa? Dziedzictwo
prof. Stanisława Stommy w polityce europejskiej” szukał poseł Jan Olbrycht.

Parlament Europejski w Brukseli 12/11/2019
fot. Barbara Pawlik

Fundamentem dyskusji była książka prof. Radosława Ptaszyńskiego pt. „Stommizm. Biografia polityczna Stanisława Stommy” wydana nakładem Wydawnictwa Znak.

W spotkaniu zorganizowanym przez brukselski „Klub Tygodnika Powszechnego”
we współpracy z Wydawnictwem Znak, Polską Akademią Nauk oraz Parlamentem Europejskim uczestniczyli m.in.: autor biografii – prof. Radosław Ptaszyński, Henryk Woźniakowski – prezes Wydawnictwa Znak, a także prof. Małgorzata Molęda-Zdziech – dyrektor Biura Promocji Nauki PolSCA Polskiej Akademii Nauk w Brukseli.

Podczas debaty Jan Olbrycht zwrócił szczególną uwagę na chrześcijańskie wartości Stanisława Stommy, którymi powinni kierować się dzisiejsi politycy oraz podkreślił wyjątkowość jego postawy moralnej w okolicznościach, w jakich przyszło mu działać.

Wśród publiczności znaleźli się zainteresowani członkowie „Klubu”, a także młodzież
i pracownicy unijnych instytucji.