Negocjacje budżetu UE na rok 2020

W piątek ,15. listopada poseł Jan Olbrycht wziął udział w posiedzeniu komitetu pojednawczego, którego zadaniem jest wypracowanie porozumienia w sprawie wspólnego projektu budżetu UE na rok 2020.

Posiedzenie komitetu pojednawczego jest częścią prac w ramach procesu tzw. koncyliacji, czyli procedury pojednawczej. Jest ona ostatnim etapem negocjacji między dwiema instytucjami UE, które posiadają uprawnienia budżetowe: Parlamentem (reprezentującym obywateli UE) i Radą  (przedstawicielami krajów członkowskich). Komitet pojednawczy, złożony z przedstawicieli Rady i takiej samej liczby posłów reprezentujących Parlament, ma 21 dni na osiągnięcie porozumienia w sprawie wspólnego tekstu.

Piątkowe posiedzenie to niemal ostatnia szansa, aby przedstawiciele dwóch unijnych instytucji wynegocjowali ostateczny kształt przyszłorocznego budżetu. Jeśli komitetowi nie uda się osiągnąć konsensusu przed upływem wymaganego Traktatem 21-dniowego terminu, który upływa w poniedziałek 18 listopada, Komisja Europejska będzie musiała przedstawić nowy projekt budżetu.

Negocjacje odbywają się w budynku Europa, czyli w budynku Rady.

Za dużo informacji? Zerknij na grafikę przygotowaną specjalnie po to, aby przybliżyć Ci proces ustalania budżetu UE na rok 2020!

Copyright: Unia Europejska 2017, https://www.consilium.europa.eu/pl/infographics/eu-budget-timeline/

Diagram jest ilustracją unijnego harmonogramu budżetowego. Przedstawia tzw. kalendarz pragmatyczny.:
– W lutym Rada i Parlament Europejski przyjmują wytyczne
– W marcu Rada i Parlament prezentują sobie nawzajem swoje priorytety i uzgadniają terminy
– Zazwyczaj pod koniec maja Komisja opracowuje projekt budżetu i przedkłada go Radzie i Parlamentowi
– W lipcu Rada wypracowuje swoje stanowisko
– We wrześniu Rada przyjmuje swoje stanowisko i przekazuje je Parlamentowi
– W ciągu 42 dni Parlament zatwierdza stanowisko Rady albo przyjmuje poprawki
– W październiku Komisja przyjmuje list w sprawie poprawek w rolnictwie. Jeśli Parlament przyjmie poprawki do stanowiska Rady, zbiera się komitet pojednawczy. Ma on 21 dni na uzgodnienie wspólnego tekstu.
– Jeśli komitet pojednawczy uzgodni wspólny tekst, Rada i Parlament mają 14 dni, by go zatwierdzić. Wtedy budżet roczny zostaje przyjęty.
– Jeśli Rada i Parlament Europejski się nie porozumieją, Komisja musi przedstawić nowy projekt budżetu.
– Jeśli na początku roku budżet roczny nie jest jeszcze przyjęty, obowiązuje system części dwunastych: na każdy miesiąc zostaje przeznaczona 1/12 budżetu z roku poprzedniego.