Grupa ds. dialogu międzykulturowego i religijnego to specjalna jednostka, działająca w ramach Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskiej. Jej aktywności od wielu lat współprzewodniczy Jan Olbrycht. Celem Grupy ds. Dialogu jest promowanie wzajemnego zrozumienia i aktywnego poczucia europejskiej tożsamości, które to są podstawą wspólnego życia na bazie pokoju. Na spotkania Dialogu zapraszani są goście, których decyzje często maja wpływ na kształtowanie polityk na różnych szczeblach. Podczas wydarzeń o różnym charakterze, owi decydenci proszeni są o podzielenie się wiedzą na tematy związane z polityczną, ekonomiczną i religijną sytuacją w Europie.

Za każdym razem podkreślamy, że Grupa ds. dialogu międzykulturowego i religijnego nie ogranicza się do teoretycznej debaty w ramach spotkań w Parlamencie Europejskim. Niezwykły charakter Grupy opiera się na szczerej potrzebie słuchania ludzi ze środowisk religijnych i wymianie zdań z uważnie dobranym gronem akademików, przedstawicieli rządów, instytucji europejskich. Tematyka spotkań dotyczy bieżących problemów oraz nurtujących pytań, które skoncentrowane są na tematyce religii i relacji międzynarowdowych.

Aktywność Grupy ds. Dialogu opiera się na różnorodnych wydarzeniach do których należą:

 • Coroczny Dialog Grupy EPL z Kościołami i Instytucjami Religijnymi
 • Comiesięczne grupy robocze
 • Wizyty studyjne liderów religijnych ze Środkowego Wschodu, Afryki i Azji
 • Konferencje poświęcone bieżącym kwestiom związanym z religią ( m.in radykalizacja religijna, prześladowania mniejszości religijnych)
 • Seminaria z udziałem ekspertów z krajów Wspólnoty Europejskiej oraz krajów spoza UE.

Wszystkich, których interesują szczegóły odbytych spotkań zapraszamy do zakładki DIALOG MIĘDZYWYZNANIOWY

Pomimo panującej pandemii aktywność grupy roboczej ds. Dialogu była kontynuowana na przełomie całego roku 2020. W ramach jej prac w ubiegłym rok odbyły się:

4 spotkania grupy roboczej w formie stacjonarnej :

 • Prezentacja rapoty Air to Church in Need (ACN) na temat prześladowań chrześcijan na świecie (Persecuted and Forgotten)
 • Spotkanie z udziałem Kardynała Jeana – Clauda Hollericha pt. „Co oznacza współcześnie bycie chrześcijańskim politykiem?”
 • Grupa robocza „Światowy dzień braterstwa” z okazji rocznicy podpisania „Dokumentu o ludzkim braterstwie na rzecz światowego pokoju i wspólnego życia”(deklaracja z Abu Zabi podpisana przez papieża Franciszka i wielkiego imama Al-Azhar Ahmeda el-Tayeba)
 • Grupa robocza z udziałem wielebnego Sörena  Lenza, sekretarza wykonawczego  Konferencji Kościołów Europejskich (CEC)
 • 1 konferencja w formie stacjonarnej pt. „Kreowanie nowych narracji dla tolerancji: kwestia różnorodności religijnej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, współorganizowane z Europejskim Centrum Społeczności Żydowskiej (EJCC)
Ze względu na pandemię spotkania grupy ds. Dialogu odbywały się w formie zdalnej

7 webinariów:

 • Webinarium na temat wpływu pandemii COVID-19 na Kościoły – Społeczne nauczane kościołów w reakcji na pandemię
 • Seminarium online pt. Zwalczanie skutków pandemii w krajach rozwijających się- rola wspólnot religijnych
 • Webinarium poświęconej nowej encyklice papieskiej „Fratelli Tutti: O Braterstwie I Przyjaźni Społecznej” z udziałem stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy, Mons. Marco Ganciego.
 • Konferencja online poświęcona przyszłości Syrii we wspólpracy z COMECE, CEC,CROCEU.
 • seminarium online poświęcone sytuacji w Libanie w kontekście eksplozji z dnia 4. sierpnia 2020.
 • Spotkanie z arcybiskupem Alainem Paulem Lebeaupinem, podsumowujące jego działalność jako nuncjusza papieskiego przy Unii Europejskiej.

XXIII edycja Corocznego Dialogu Międzykulturowego z Kościołami i Instytucjami Religijnymi odbyła się online pod hasłem „Przyszłość Europy”

9 -10 października w Krakowie w formie hybrydowej odbyła się także XX Jubileuszowa konferencja „Rola Kościoła Katolickiego w procesie Integracji Europejskiej – Chrześcijańska odpowiedzialność za Europę”, której patronowała Grupa ds. Dialogu.