9.grudnia z inicjatywy grupy roboczej ds. dialogu międzykulturowego i religijnego, której współprzewodniczy Jan Olbrycht, odbyła się coroczna konferencja: Dialog międzykulturowy z Kościołami i Instytucjami Religijnymi. W tym roku, ze względu na panującą pandemię, wydarzenie przeprowadzono w trybie zdalnym. Temat przewodnim debaty była „Przyszłość Europy”. XXIII. edycję wydarzenia współtworzyły dyskusje prowadzone w ramach dwóch sesji . Warto podkreślić, że panel poświęcony reakcji kościołów i wspólnot religijnych na oczekiwania obywateli i wiernych dotyczące przyszłości Europy, poprowadził współprzewodniczący grupy ds. Dialogu, Jan Olbrycht, a samą konferencję otworzył przewodniczący Grupy EPL w Parlamencie Europejskiej Manfred Weber. W konferencji wzięli udział przedstawiciele i reprezentanci chrześcijańskich, muzułmańskich oraz żydowskich środowisk religijnych.

W panelu zatytułowanym „Oczekiwania obywateli i wiernych dotyczące przyszłości Europy – wizja Kościołów i wspólnot religijnych”, który moderował Jan Olbrycht, wystąpili ponadto: siostra Helen Alford O.P, OP, prorektor Pontificia Università di S.Tommaso d’Aquino w Rzymie, członkini Papieskiej Akademii Nauk Społecznych, pani dr. Kaisamari Hintikka biskup diecezji Espoo, jednej z dziewięciu diecezji Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Finlandii, rabin Schlomo Hofmeister, rabin wspólnoty w Wiedniu, imam Chief Imam Sayed Ali Abbas Razawi, dyrektor Scottish Shia Muslim community.

„Bardzo ważne jest, aby politycy wiedzieli, jak Kościoły odczytują i interpretują oczekiwania Europejczyków wobec przyszłości Europy. Nie powinniśmy skupiać się na przeszłości ani na jej narracjach. Zamiast tego powinniśmy skupić się na przyszłości, którą możemy kształtować poprzez dialog. Taki dialog musi opierać się na równym traktowaniu partnerów i powinien obejmować nie tylko przywódców Kościoła, ale także ludzi jako członków Kościołów. My, jako politycy Chadecji, powinniśmy być pionierami tego dialogu ” – podsumował Jan Olbrycht.