W dniu dzisiejszym przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i krajów członkowskich ustalili kształt przyszłorocznego budżetu Unii Europejskiej. Jan Olbrycht uczestniczył z ramienia Parlamentu Europejskiego w posiedzeniu tzw. komitetu pojednawczego.

“Pomimo dzisiejszego politycznego porozumienia pomiędzy Parlamentem Europejskim i Radą, formalne zatwierdzenie budżetu UE na 2021 nastąpi dopiero po przyjęciu Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027. Jako negocjator WRFu mam nadzieję, że nastąpi to szybko i że rządy Polski i Węgier nie spowodują zablokowania wieloletniego budżetu UE na następne 7 lat”- skomentował Jan Olbrycht.

W przypadku braku porozumienia dotyczącego Wieloletnich Ram Finansowych, Komisja Europejska będzie musiała uruchomić od 1 stycznia 2021 roku przewidzianą przez traktaty opcję prowizorycznych dwunastek. Rozwiązanie to ostatni raz było zastosowane w 1988 roku i nie jest korzystne dla przepływów finansowych pomiędzy Komisją Europejską, a krajami członkowskimi. Szczególnie takie rozwiązanie będzie bardzo niekorzystne dla Polski, która jest w grupie krajów otrzymujących największą pomoc z budżetu UE.

“Nie zapominajmy że traktat, umożliwia finansowanie programów co do których są podstawy prawne. Niestety większość obecnych programów wdrażanych prze UE wygasa z końcem tego roku. Oznacza to, że UE nie będzie mogła zaciągnąć żadnych nowych zobowiązań, nie będzie mogła uruchomić nowych programów takich jak nowy fundusz zdrowotny EU4health czy funduszu sprawiedliwej transformacji. Prowizorium będzie dotyczyło tylko dokończenia finansowania projektów, które są̨ w toku oraz dopłat bezpośrednich dla rolników.”

Tegoroczny proces tzw. procedury pojednawczej, będącej ostatnim etapem budżetowych rokowań pomiędzy dwiema instytucjami Unii, zakończył się dość szybko. Ostateczny termin przyjęcia budżetu mija dopiero w poniedziałek 7 grudnia.

Komunikat na stronie Grupy Europejskiej Partii Ludowej: LINK