Grupa Europejskiej Partii Ludowej jest jedyną grupą polityczną w Parlamencie Europejskim, która zadedykowała specjalną grupę roboczą dialogowi międzyreligijnemu i międzykulturowemu. To właśnie jej współprzewodniczącym, niezmiennie od wielu lat, jest Jan Olbrycht. Jak co roku, z inicjatywy grupy ds. Dialogu odbyła się już XXII konferencja pod tytułem „Międzykulturowy dialog z Kościołami i Instytucjami Religijnymi”. Tegoroczna XXII edycja odbyła się 12. grudnia w Zakonie Libańskich Maronitów w Saint Charbel w Belgii. Inspirację dla organizacji grudniowej konferencji stanowił „Dokument o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia”, podpisany na początku roku przez Papieża Franciszka oraz wielkiego imama szejka Ahmad al-Tayyeb z kairskiego Uniwersytetu al-Azhar w Abu Zabi. Do dyskusji nad tym dokumentem, który stanowi kamień milowy w budowaniu relacji pomiędzy wyznaniami, zaproszeni zostali posłowie do Parlamentu Europejskiego, reprezentanci rożnych wyznań religijnych, liczne grono ekspertów w dziedzinie religii oraz dziennikarze. Głównymi mówcami byli m.in: kardynał Miguel Ángel Ayuso Guixot, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego oraz Omar Ghobash, zastępca ministra ds. Kultury w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Jan Olbrycht, jako współprzewodniczący grupy ds. działań międzykulturowych i dialogu międzyreligijnego, zwrócił uwagę, iż „tekst dokumentu, zgodnie z intencjami autorów, stanowi „wspólną deklaracją dobrej i uczciwej woli”.  Dokument pełni zatem rolę zaproszenia dla różnych aktorów życia publicznego do pracy na rzecz pokoju i zrozumienia. Z tego też powodu nasza coroczna konferencja Dialogu stanowi odpowiedź na to zaproszenie”.

Jan Olbrycht jest współprzewodniczącym grupy roboczej EPL ds. dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, która jest odpowiedzialna za organizacje konferencji „Międzykulturowy dialog z Kościołami i Instytucjami Religijnymi”.

Podczas spotkania w klasztorze posłowie do PE mieli wyjątkową okazję do wymiany poglądów na temat dokumentu z ekspertami i wysokimi rangą przedstawicielami religijnymi oraz wspólnej refleksji nad zmianami międzyreligijnymi stosunkami między chrześcijanami, muzułmanami i Żydami w XXI wieku oraz szczególnej roli UE w budowaniu porozumienia między kościołami.