Działalność

Komisja Rozwoju Regionalnego

Komisja Rozwoju Regionalnego (REGI) jest odpowiedzialna za nadzorowanie działań instytucji unijnych i krajów członkowskich związanych z prowadzeniem polityki regionalnej. Jej głównym zadaniem jest monitorowanie wdrażanych programów i polityk. Jan Olbrycht pracuje w tej komisji od 2004 roku, w latach 2004-2009 był jej wiceprzewodniczącym.

Intergrupa Urban

Intergrupa jest ciałem międzyfrakcyjnym i międzykomisyjnym, działającym w Parlamencie Europejskim. Jego zadaniem jest skupienie się na sprawach związanych z szeroko rozumianą kwestią miast i ich problemów.

Budżet UE

W obecnej kadencji Jan Olbrycht jest członkiem Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego (BUDG). W latach 2009-2014 był członkiem Komisji Kontroli Budżetowej (CONT). Celem funkcjonowania tych komisji jest m.in. nadzór nad tym, jak wydawane są unijne środki finansowe oraz definiowanie priorytetów budżetowych i prawnych Parlamentu Europejskiego. W latach 2010-2011 Jan Olbrycht był wiceprzewodniczącym specjalnej Komisji ds. wyzwań politycznych i zasobów budżetowych na rzecz zrównoważonej UE po 2013 r. (SURE).

Grupa EPL

Europejska Partia Ludowa jest centroprawicową partią ogólnoeuropejską, założoną w 1976 roku przez liczne europejskie partie chrześcijańsko-demokratyczne. Obecnie w jej skład wchodzą również inne proeuropejskie partie o centroprawicowych i konserwatywnych korzeniach. EPL jest najliczniejszą grupą polityczną w Parlamencie Europejskim. Od lipca 2014 roku Jan Olbrycht jest przewodniczącym Delegacji PO-PSL w Grupie EPL.

Dialog międzywyznaniowy

Europejska Partia Ludowa, wywodząca się ze środowisk o korzeniach chrześcijańsko-demokratycznych, w naturalny sposób postrzega religie i kościoły jako silne instytucje, odgrywające kluczową rolę w zażegnywaniu konfliktów, rozwiązywaniu problemów społecznych i budowaniu porozumienia między różnymi grupami etnicznymi, narodami oraz kulturami.

Delegacje parlamentarne

W kadencji 2009-2014 Jan Olbrycht był członkiem Parlamentarnej Delegacji ds. stosunków z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Serbią, Czarnogórą i Kosowem, oraz członkiem Delegacji ds. stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Obecnie zasiada w Delegacji do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) oraz Delegacji do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra.