Luty na sesji plenarnej w Strasburgu

Luty na sesji plenarnej w Strasburgu

Strasbourg

Kolejne posiedzenie Parlamentu Europejskiego odbędzie się w dniach 10-13 lutego w Strasbourgu. Podczas pierwszego dnia sesji plenarnej Komisja przedstawi oświadczenie nawiązujące do przeglądu zarządzania gospodarczego i oceny zmienionej metodologii rozszerzania, zaproponowanej przez Komisję Europejską. Kolejnym punktem będą pytania ustne dotyczące zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, zapewnienia ochrony konsumentom oraz swobodnego przepływu towarów i usług. Po pytaniach ustnych Komisja po raz kolejny wygłosi oświadczenie, które tym razem będzie dotyczyć regulacji prawnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Poniedziałkowe posiedzenie sesji plenarnej zamkną jednominutowe wystąpienia posłów, które zostaną poprzedzone debatą o projektach unijnych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania i przeglądu wytycznych Transeuropejskich Sieci Energetycznych oraz sprzeciwem na podstawie artykułu 111: unijna lista projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Wtorkowy poranek rozpocznie się od oświadczenia Rady i Komisji, w którym zreferują propozycję mandatu do negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Następnie odbędzie się wspólna debata poświęcona Umowie o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną Republiką Wietnamu. Co więcej, w późniejszym porządku przedstawiciel Europejskiego Banku Centralnego – Costas Mavrides, przedstawi roczny raport za 2018 rok.  W dalszej kolejności Parlament wysłucha oświadczeń Rady i Komisji w sprawie walki z antysemityzmem, rasizmem i nienawiścią w Europie. Dodatkowo zostaną poruszone kwestie związane z ciągłym zagrożeniem rządów prawa w Polsce.

W środę jako pierwsze w agendzie sesji plenarnej znajdzie się oświadczenie Rady i Komisji odnoszące się nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych. Po tym oświadczeniu odbędzie się szereg głosowań, które będą dotyczyć wcześniej omawianych problemów.  Dzień zakończy się debatą tematyczną podnoszącą problem socjalnej Europy w świecie cyfrowym oraz oświadczeniami Rady i Komisji w sprawie roli Unii Europejskiej w walce z praniem pieniędzy w świetle afery w Luandzie oraz sytuacją humanitarną uchodźców na zewnętrznych granicach UE.   

Ostatni dzień sesji parlamentarnej w Strasbourgu będzie obfitował w debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa. Po nich nastąpią głosowania. Sesja zakończy się oświadczeniem Komisji, które będzie odnosiło się do kwestii bezpieczeństwa na drogach.

<< Wstecz