26. marca w Parlamencie Europejskim odbyła się nadzwyczajna sesja plenarna. Dlaczego ta sesja była inna niż wszystkie? Otóż pierwszy raz w historii eurodeputowani zagłosowali zdalnie. Ta wyjątkowa forma sesji zainstniała w wyniku zastosowania niezbędnych środków ostrożności wobec panuacej pandemii koronawirusa. Organizacja sesji była koniecznością – Parlament Europejski musiał szybko przedsięwziąć pierwsze środki niezbędne do pomocy ludziom i firmom w radzeniu sobie ze skutkami pademii COVID-19.

Aby jak najszybciej wspomóc obywateli i gospodarki państw członkowskich UE na plenum zgłoszone zostały 3 inicjatywy w trybie pilnym. Pierwsza z nich to Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa, która uruchomi 37 miliardów euro z funduszy spójności na pomoc dla państw UE w walce ze skutkami kryzysu. Drugim głosowanym aktem był wniosek ustawodawczy w sprawie rozszerzenia zakresu Funduszu Solidarności UE, który dotychczas koncentrował się jedynie na pomocy regionom dotkniętym klęskami żywiołowymi. Rozszerzenie zakresu Funduszu pozwoli na reagowanie w kryzysie dotykającym sektor zdrowia publicznego. Trzeci wniosek dotyczył tzw. zatrzymania pustych lotów spowodowanych przez wybuch pandemii Covid -19, istotnie łagodzący restrykcje stosowanych wobec linii lotnicznych.

„Dzisiejsze decyzje, które podejmuje Parlament Europejski, są obecnie najpilniejsze i możliwe do wykonania w szybkim tempie. To dopiero początek! Będziemy podejmować dodatkowe działania w walce z chorobą oraz w przeciwdziałaniu negatywnym skutkom epidemii dla europejskiej gospodarki”, skomentował Jan Olbrycht, Wiceprzewodniczący Grupy EPL i główny negocjator przyszłego wieloletniego budżetu UE.

Komunikat delegacji PO-PSL dot. środków podjętych przez PE w walce z pandemią koronowirusa jest dostępny na oficjalnej stronie grupy EPL.