Dzięki staraniom posła Jana Olbrychta już po raz czwarty udało się powołać Intergrupę URBAN w Parlamencie Europejskim. Jest to jedna z 27 oficjalnych Intergrup Parlamentu.

We wtorek 4. lutego odbyło się pierwsze spotkanie, które zainicjowało działania Intergupy w PE. Po raz kolejny Jan Olbrycht został jej przewodniczącym. Warto przypomnieć, że zrzesza ona eurodeputowanych z wielu ugrupowań politycznych i  różnych komisji parlamentarnych PE, których wspólnym celem jest praca nad kluczowymi zagadnieniami mającymi wpływ na rozwój europejskich miast. W tej kadencji zainteresowanie członkostwem wykazało aż 51 posłów do Parlamentu Europejskiego!

I spotkanie Integrupy URBAN w IX kadencji PE odbyło się 4. lutego 2020r.


Aktywność Intergrupy URBAN koncentruje się na tematach ściśle związanych ze zrównoważonym rozwojem obszarów miejskich, a zatem na

– efektywności energetycznej miast;

-transporcie miejskim;

-mieszkalnictwie;

-aspektach społecznych, w szczególności dotyczących wykluczenia społecznego, migracji, starzenie się społeczeństwa;

-usługach użyteczności publicznej;

-lokalnych finansach publicznych.

Intergrupa URBAN rozpoczęła swoją działalność aż 15 lat temu! Temat miast i obszarów miejskich jest bardzo aktualny, co potwierdza liczna reprezentacja europosłów zaangażowanych w pracę grupy.

Posłowie Intergrupy współpracują z 143 partnerami na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, którzy reprezentują interesy europejskich miast lub pracują w dziedzinie istotnej dla rozwoju obszarów miejskich.

Więcej informacji o Intergrupie URBAN: www.urban-intergroup.eu