Jan Olbrycht Wiceprzewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej w PE!

Jan Olbrycht Wiceprzewodniczącym Grupy Europejskiej Partii Ludowej w PE!

17 września 2019 roku Grupa Europejska Partia Ludowa (EPL) w Parlamencie Europejskim wybrała Jana Olbrychta na swojego Wiceprzewodniczącego. EPL jest największą grupą polityczną w Parlamencie Europejskim – skupia 179 europosłów pochodzących z 26 państw członkowskich.

Prezydium Grupy EPL składa się z przewodniczącego i dziesięciu wiceprzewodniczących. Jego członkowie uzgadniają między sobą podział zadań; nominują przewodniczących stałych grup roboczych; koordynują pracę posłów we wszystkich komisjach parlamentarnych; oraz rekomendują stanowisko Grupy na sesje plenarne Parlamentu.

Poseł Olbrycht postrzega swoją nominację jako wyraz zaufania, którym obdarzają go politycy chadecji, najbardziej wpływowego nurtu w PE. Jednocześnie podkreśla wagę i siłę indywidualnych przekonań oraz doświadczeń, które każdy eurodeputowany wnosi do Europejskiej Partii Ludowej. W swojej nowej funkcji „zobowiązuję się do budowania jedności naszej grupy, abyśmy skutecznie i wspólnie mogli stawić czoła wyzwaniom nadchodzących pięciu lat”.

Jan Olbrycht zasiada w Parlamencie Europejskim od 2004 roku. Obecnie w imieniu PE negocjuje kształt budżetu Unii po roku 2020 – dzięki jego staraniom Parlament zaleca ambitne kroki, pozwalające na ciągłe finansowanie obecnych polityk europejskich oraz realizację nowych priorytetów związanych z bezpieczeństwem, obronnością i kryzysem migracyjnym.

<< Wstecz