Dialog dla Demokracji – debata w COMECE

Dialog dla Demokracji – debata w COMECE

24 września Jan Olbrycht wziął udział w panelu dyskusyjnym organizowanym przez COMECE (Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej) w Brukseli. Spotkanie, zatytułowane „Dialog dla demokracji”. Uczestnicy spotkali się z delegacją bawarskiej młodzieży, zarówno chrześcijańskiej, jak i muzułmańskiej, która na co dzień organizuje projekty integracyjne w swoim regionie. Ich inicjatywa ma prosty cel – przezwyciężanie uprzedzeń, budowanie zaufania oraz zawiązywanie przyjaźni. A wszystko to niezależnie od wyznania. Aktywność młodych Bawarczyków opiera się więc przede wszystkim na otwartości na drugiego człowieka. A ta, jak przypomniał Jan Olbrycht w trakcie dyskusji , jest bazą dialogu międzyreligijnego. Wśród panelistów była również Florencia van Houdt, Kierownik Działu Rady ds. Edukacji, Młodzieży Kultury i Sportu w Komisji Europejskiej, która przedstawiała perspektywy dla projektów, w które angażuje się młodzież w perspektywie istniejących programów.

Jan Olbrycht, jako Wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej i współprzewodniczący grupy roboczej odpowiedzialnej za dialog międzyreligijny, podkreślił konieczność wymiany doświadczeń i wzajemnego zrozumienia. Opisał również, jak europosłowie odnoszą się do kwestii religijnych w polityce, oraz jakie jest miejsce dialogu w budżecie Unii. Jan Olbrycht pytany istotę współczesnego dialogu zauważył, że opiera się on przede wszystkim na gotowości do wzbogacenia swoich poglądów o punkt widzenia innych. Taki Dialog jest po prostu niezbędny do utworzenia i utrzymania społecznego ładu – przypomniał europoseł.

Jan Olbrycht wystąpił w debacie wydarzenia „Dialog dla demokracji”na zaproszenie COMECE. Bruksela, 24.09.2019

<< Wstecz