„Ludzie Związku ostatnich 30 lat, to fantastyczni prezydenci i burmistrzowie, przewodniczący rad, urzędnicy, którzy pracują w komisjach. To wielkie bogactwo różnych doświadczeń, osobowości i wartości” – podkreślił Związek Miast Polskich publikując listę nagrodzonych tytułem „Osobowości 30-lecia”, wyróżnień przyznawanych z okazji 30-lecia wyborów samorządowych.

Jan Olbrycht został uhonorowany tytułem „Osobowość 30 – lecia Samorządności”, przyznanym przez Związek Miast Polskich.

Warto podkreślić, że zaangażowanie Jana Olbrychta w działalność polskich samorządów jest poparte jego długoletnim doświadczeniem.

W Związku Miast Polskich, w którym przez 6 lat pełnił funkcję wiceprezesa, odpowiadał za kontakty z europejskimi organizacjami samorządowymi. Był wiceprzewodniczącym Rady Gmin i Regionów Europy w latach 1995–2001, przewodniczył polskiej delegacji do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w latach 1990–1998. W roku 1998 został Marszałkiem Województwa Śląskiego i pełnił tę funkcje przez cztery lata. Zainicjował powołanie Konwentu Marszałków. W latach 2002–2004 był członkiem Zarządu Zgromadzenia Regionów Europy oraz Rady Polityki Regionalnej Państwa. Jan Olbrycht jest także współzałożycielem i przewodniczącym parlamentarnej Intergrupy URBAN, zrzeszającej polityków, interesariuszy oraz osoby cywilne zainteresowane tematyką miejską.

Wraz z eurodeputowanym w gronie wyróżnionych znaleźli się: Franciszka Cegielska (prezydent Gdyni, a w latach 1991–1998 wiceprezes Związku Miast Polskich), Rudolf Borusiewicz (sekretarz generalny Związku Powiatów Polskich, dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich, były wiceprezydent Nowego Sącza, były członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku Miast Polskich), Jan Maciej Czajkowski (doktor chemii, były prezydent Zgierza oraz współorganizator restytucji i wiceprezes Związku Miast Polskich, wykładowca akademicki Uniwersytetu Łódzkiego) oraz Paweł Adamowicz (prawnik, radca prawny, samorządowiec i polityk, działacz opozycji demokratycznej w okresie PRL, w latach 1998–2019 prezydent Gdańska).

Link do artykułu: Ludzie ZMP Osobowości 30-lecia