W środę 27. maja Komisja Europejska opublikowała tzw. Pakiet naprawczy dla UE, który składa się ze zrewidowanej wersji przyszłych wieloletnich ram finansowych, czyli wieloletniego budżetu UE na lata 2021-2027, oraz tzw. Funduszu Naprawczego.

Jan Olbrycht zauważył, że propozycja Komisji Europejskiej składa się ze zmodyfikowanej wersji przyszłego siedmioletniego budżetu Unii oraz z zaproponowanego na 4 lata Funduszu Odbudowy. Wiarygodność rządu będzie kluczowa do obrony proponowanych Polsce środków. „Jeśli polski rząd będzie chciał, aby ta propozycja została utrzymana to istotnym zadaniem dla niego będzie rozpoczęcie intensywnej współpracy na poziomie europejskim. Nie należy też zapominać, że propozycja i grantów i pożyczek będzie uwarunkowana: Polska będzie mogła liczyć na dodatkowe unijne wsparcie, ale tylko jeśli rzeczywiście wykaże, że jest dotknięta pandemią oraz przedstawi program, który zagwarantuje, że wyjście z kryzysu będzie zgodne z wytycznymi semestru europejskiego, niezbędnych nakładów na zielony ład, na dygitalizację czy na rządy prawa” – podkreślił Jan Olbrycht w oficjalnym komunikacie Grupy EPL w Parlamencie Europejskim.

Jan Olbrycht komentuje propozycję Komisji Europejskiej dot. „Pakietu Naprawczego”

Link do komunikatu na stronie Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim: Polska może pozostać jednym z największych beneficjentów kolejnych budżetów unijnych