Na koniec roku 2020 Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję, zgodnie z którą Światowy Dzień Braterstwa będzie odbywał się corocznie 4 lutego. Nie jest to data przypadkowa, bowiem 4.  lutego papież Franciszek oraz wielki imam szejk Ahmad al-Tayyeb z kairskiego Uniwersytetu al-Azhar podpisali w Abu Zabi wspólny „Dokument o ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia”. Działająca od wielu lat w Parlamencie specjalna grupa Grupy EPL ds. dialogu międzykulturowego i religijnego, której współprzewodniczy Jan Olbrycht, zorganizowała webinarium poświęcone obchodom pierwszego Światowego Dnia Braterstwa oraz jednocześnie rocznicy podpisania wyżej wspomnianego Dokumentu z Abu Zabi. Jako specjalni prelegenci zaproszeni zostali: kardynał Jean Claude Hollerich , przewodniczący Komisji  Konferencji Biskupów Unii Europejskiej (COMECE), będący jednocześnie arcybiskupem Luksemburga oraz Mohamed Abushahab, ambasador Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Belgii, Luksemburgu i Unii Europejskiej oraz specjalny doradca komisji ds. ludzkiego braterstwa, Adama Diang. Tematem przewodnim spotkania był oczywiście „Dokument o ludzkim braterstwie”, rozpatrywany zarówno jako rezultat jak i inspiracja do dalszej współpracy chrześcijańsko-muzułmańskiej na rzecz pokoju, harmonii i dialogu międzykulturowego na świecie.