„Uważamy, że przyszłość Europy leży w Europie silniejszej i dlatego walczyliśmy o określone rozwiązania” – podkreślił Jan Olbrycht podczas swojego wystąpienia na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w debacie na temat wieloletnich ram finansowych i zasobów własnych, mechanizmu warunkowości w zakresie praworządności oraz Europejskiego Funduszu Odbudowy 11. listopada w Brukseli.

Należy pamiętać, że dzień wcześniej zespół negocjatorów Parlamentu Europejskiego, którego członkiem jest Jan Olbrycht, Rady (rządów) i Komisji Europejskiej doszli osiągnęli porozumienie w sprawie długoletniego budżetu UE na lata 2021-2027.

W ramach porozumienia negocjatorom z ramienia Parlamentu Europejskiego udało się m.in:


⛔️częściowo ograniczyć proponowane przez przedstawicieli rządów cięcia unijnych środków
✅umożliwić UE reagowanie na nieprzewidziane wydarzenia i nowe wyzwania
✅ utrzymać finansowanie głównych programów UE pozwalających na wsparcie młodzieży, badań naukowych, zarządzania granicami, zdrowia, promowania wartości europejskich czy kultury

Zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniem Jana Olbrychta podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego:

Debata nt. długoletniego budżetu UE 2021-2027 na sesji plenarnej w Brukseli – Wystąpienie Jana Olbrychta 11.11.2020