W środę 9. września odbyło się seminarium online, które zorganizowała grupa robocza EPL poświęcona dialogowi międzykulturowemu i religijnemu. To już drugie seminarium, które przybrało wirtualną formę ze względu na panujące restrykcje- tym razem tematem przewodnim było zwalczanie skutków pandemii w rozwijającym się świecie. Specjalnymi prelegentami seminarium online byli arcybiskup Anthony Muheria z kenijskiej archidiecezji Nyeri oraz biskup Alfred Agyenta z rzymskokatolickiej diecezji Navrongo – Bolgatanga z Ghany. Dzięki świadectwu duchownych z Afryki, webinarium dostarczyło informacji z pierwszej ręki na temat wpływu COVID-19 na rzeczywistość społeczno-gospodarczą i praktyki społeczno-religijne w Afryce, podkreślając kluczową rolę społeczności religijnych w walce z konsekwencjami społecznymi pandemii. Arcybiskup Anthony Muheira z Archidiecezji Nyeri, w Kenii zauważył, że w czasach kryzysu wiarygodność organizacji opartych na wierze stawała się coraz bardziej istotna, ze względu na warunki wdrażania programów humanitarnych w celu reagowania na sytuacje kryzysowe. Zauważył również, że zapobieganie korupcji musi stanowić wyraźny priorytet przy realizacji projektów pomocowych dla potrzebujących w kraju.

Duchowny podzielił się ze słuchaczami także swoim doświadczeniem związanym z utworzenie m Rady Międzywyznaniowej w Kenii, która stała się ważnym podmiotem koncentrującym się na duchowych konsekwencje kryzysu. Rada ta, docierając do 70 proc. populacji kraju, jest narzędziem ułatwiającym powrót do wiary i edukacji na temat COVID.

            Z kolei biskup Alfred Agyenta z rzymskokatolickiej diecezji Navrongo – Bolgatanga z Ghany zauważył, że pomoc udzielona przez wspólnoty religijne w Ghanie była potrójna, a mianowicie duchowa, materialna i rzecznictwo. Co więcej, podkreślił, że wspólnoty religijne muszą nadal wspierać osoby ubogie i bezbronne, zapewniającym im żywność i lekarstwa, niezbędne do przetrwania w tych trudnych czasach. Kenijski biskup wielokrotnie zwrócił uwagę, że to właśnie edukacja pozostaje kluczowym obszarem, oferującym dużą przestrzeń dla partnerstwa między UE a Afryką.

Jan Olbrycht, współprzewodniczący grupy ds. Dialogu, skonkludował, że Europa może się wiele nauczyć od Afryki w dobie pandemii. Wartym uwagi jest bowiem ich sposób reagowania na kryzys tj. holistyczne podejście, na które składają się poczucie wspólnoty, i edukacja i wsparcie dla najbardziej potrzebujących.

Komunikat prasowy na stronie EPL (EN): https://www.eppgroup.eu/newsroom/news/covid-in-africa-churches-play-special-role-in-crisis