W obliczu pandemii nasze coroczne wyjazdy dla grup odwiedzających Parlament Europejski na zaproszenie Jana Olbrychta zostały oczywiście zawieszone. Jednak PE stanął na wysokości zadania i przygotował specjalną ofertę dla wszystkich tych, którzy z działaniem Parlamentu chcieliby się zapoznać zdalnie.

Oferta skierowana jest dla zorganizowanych grup, które w ciągu godzinnego wykładu, będą mogły uczestniczyć w specjalnym webinarium przygotowanym przez specjalistę z parlamentarnego Działu Wizyt. W ramach spotkania proponujemy zorganizowanie prezentacji, połączonej z sesją pytań i odpowiedzi. Tematykę spotkania można dostosować do zainteresowania grupy: od ogólnej prezentacji mówiącej jak działa Parlament, po bardziej specjalistyczne, np. dla grup studentów politologii, dziennikarstwa, grup zawodowych, samorządowców, etc.

Ponadto, nasi pracownicy Parlamentu przygotowali specjalną ofertę europejskich młodzieżowych seminariów skierowanych do młodszych wiekowo odbiorców. Warto wspomnieć, że seminaria dla młodzieży organizowane są od 2016 r., a obecnie dostępne są jako webinaria w bardziej elastycznym formacie online. Program obejmuje wprowadzenie do funkcjonowania i roli Parlamentu, warsztaty, podczas których uczestników zachęca się, by określali wyzwania i proponowali rozwiązania, a także dyskusję z posłem.

Zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych, a szczególnie Uniwersytety Trzeciego Wieku, grupy studentów politologii, europeistyki, socjologii (oraz wszystkich innych kierunków!) oraz uczniów szkół średnich!

Jak zorganizować prelekcję online? Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem lokalnym biuro@olbrycht.pl bądź biurem w Brukseli jan.olbrycht@europarl.europa.eu. , które z przyjemnością pomogą w organizacji wizyty.