Intensywne prace nad ostatecznym podziałem prac w Parlamencie Europejskim trwają nieprzerwanie i będą kontynuowane od 15. do 18. lipca w Strasburgu. 751 posłów do Europarlamentu zasiądzie na sali plenarnej we francuskiej Alzacji, na której zadecydują między innymi o podziale posłów pomiędzy delegacjami. Na czym polega rola delegacji w Parlamencie Europejskim? Delegacje, składają się z grupy posłów, którzy rozwijają współpracę z parlamentami państw nienależących do UE, innymi regionami świata lub organizacjami. Spotkania w ramach delegacji odbywają się zarówno w Brukseli, jak i w Strasburgu, podczas których członkowie delegacji omawiają sytuację w krajach partnerskich oraz powiązania między UE a jej partnerami. Na spotkania zapraszani są eksperci wśród nich. m.in pracownicy ambasad, uniwersytetów czy służby dyplomatycznej. Warto przypomnieć, ze każdy poseł do Parlamentu Europejskiego musi być członkiem przynajmniej jednej delegacji.

W poprzedniej kadencji (2014-2019) były 44 delegacje stałe. W związku z rozpoczęciem nowej kadencji liczba ta może się zmienić.

W poprzedniej, ósmej, kadencji Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht był członkiem delegacji UE- ASEAN oraz UE- Czarnogóra.

Kolejną, bo drugą już lipcową sesję plenarną, wyróżnią dwa ważne wydarzenia: wybór przewodniczącego Komisji Europejskiej oraz wystąpienie wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Podczas tej sesji poznamy także skład fińskiej prezydencji Rady Unii Europejskiej. Przypominamy, że prezydencja Rady jest rotacyjna – oznacza to, że co 6 miesięcy, kolejne państwo członkowskie UE przejmuje rządy w Radzie. Przejęcie prezydencji przez Finlandię zakończy zatem sześciomiesięczny okres kierowania Radą przez Rumunię. 

Delegacje PE

źródło: Parlament Europejski