Według porozumienia w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych 2021-2027, których jednym z negocjatorów jest Jan Olbrycht, Polska ma otrzymać ok 160 mld euro. Jakie warunki muszą zostać spełnione i jakie są etapy przyjęcia porozumienia ws. długoletniego budżetu UE?

🗣Jan Olbrycht wyjaśnia 👇

Jan Olbrycht wyjaśnia – Etapy porozumienia Budżet UE 2021-2027