Parlament Europejski przyjął dzisiaj projekt unijnego budżetu na przyszły rok. Oznacza to, że Unia Europejka od 1 stycznia będzie mogła nie tylko kontynuować wdrażanie dotychczasowych unijnych programów, ale również rozpocząć nowe programy zgodnie z ustalonymi priorytetami, takie jak Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, czy Program UE dla zdrowia.

“Dzięki temu, że Parlament Europejski i państwa członkowskie zatwierdziły Wieloletnie Ramy Finansowe, czyli długoletni budżet UE na kolejne 7 lat (2021-2027), było możliwe dokończenie prac nad przyszłorocznym budżetem Unii. Cieszę się, że już od 2021 roku ważne programy europejskie takie jak Program UE dla zdrowia, Erasmus+ czy Horyzont Europa będą miały zwiększony budżet, dzięki wcześniej wynegocjowanym podwyżkom w ramach Wieloletnich Ram Finansowych. Ponadto niezakłócona będzie kontynuacja wypłat dla rolników czy samorządów, w ramach polityki spójności” – powiedział Jan Olbrycht, wiceprzewodniczący Grupy EPL i główny negocjator porozumienia z ramienia Parlamentu Europejskiego.

Z powodu braku porozumienia w sprawie WRF formalne porozumienie w sprawie budżetu UE na 2021 r. nie było możliwe w ramach zwykłego okresu pojednawczego, który zakończył się 7 grudnia. Wypracowane natomiast porozumienie polityczne pomiędzy przedstawicielami Parlamentu Europejskiego i Rady było podstawą dla Komisji Europejskiej do przedstawienia drugiego projektu budżetu. Instytucje ustaliły, iż drugi projekt budżetu zostanie przyjęty bez poprawek, po to aby mógł zostać przegłosowany przez obie instytucje jeszcze w tym roku i mógł wejść w życie od 1 stycznia 2021 r.

Dzięki staraniom posłów delegacji PO – PSL zapewniono w nim pieniądze na nowe, pilotażowe działania, które w kolejnych latach będą realizowane przy współpracy z Komisją Europejską. To pomysły na proponowanie rozwiązań czy nowych programów, które do tej pory nie były wspierane ze środków EU.

O nowych projektach zaproponowanych przez posłów delegacji PO – PSL możesz przeczytać na oficjalnej stronie Grupy EPL, gdzie dostępny jest cały komunikat prasowy: LINK