„Istnieje ryzyko, że niektóre państwa mogą wykorzystać kwestię praworządności jako kartę przetargową w negocjacjach budżetowych” – to nagłówek z wywiadu Jana Olbrychta dla portalu EURACTIV.PL. Jan Olbrycht, jako członek komisji PE ds. budżetu i parlamentarnego zespołu negocjacyjnego ds. Wieloletnich Ram Finansowych 2021-2027 uczestniczy obecnie w trwających trilogach dotyczących przyszłego budżetu UE. W rozmowie z Roberto Castaldim (EURACTIV.com), eurodeputowany podkreśla między innymi, że Parlament będzie domagał się większego wpływu na kształt unijnego Funduszu Odbudowy.

Zapraszamy do zapoznania się z całością wywiadu: