Intergrupa jest ciałem międzyfrakcyjnym i międzykomisyjnym, którego zadaniem jest skupienie się na sprawach związanych z szeroko rozumianą kwestią miast i ich problemów.

Głównymi zadaniami Intergrupy URBAN są: monitorowanie prac legislacyjnych wszystkich komisji Parlamentu Europejskiego dotyczących miast, dbanie o przeforsowywanie korzystnych dla miast rozwiązań w unijnych programach i strategiach, aktywne tworzenie unijnego prawa w zakresie urbanistyki, nawiązywanie relacji z organizacjami działającymi na rzec poprawy sytuacji w miastach oraz informowanie o działaniach podejmowanych przez UE w tym zakresie.
Intergrupa URBAN skupia się na zrównoważonym rozwoju osiedli miejskich w zakresie środowiska, zarządzania zużyciem energii, komunikacji miejskiej, kwestii lokalowych, problemów społecznych takich jak: wykluczenie społeczne, migracje czy starzenie się populacji.
W prace Intergrupy URBAN zaangażowanych jest 70 europosłów i ponad 100 organizacji partnerskich. Jan Olbrycht jest założycielem i przewodniczącym Intergrupy.