‼ Dyskusja o Krajowych Planach Odbudowy z europejskimi samorządami ‼

 
Dzisiaj rano z inicjatywy Jana Olbrychta, przewodniczącego Intergrupy URBAN, odbyło się seminarium online na temat Krajowych Planów Odbudowy i roli europejskich samorządów w ich przygotowaniu i wdrażaniu. Posłowie dyskutowali z przedstawicielami władz lokalnych i regionalnych na temat procesu konsultacji podczas przygotowywania Krajowych Planów Odbudowy oraz kształtu przyszłych inwestycji. W debacie wzięła udział Celine Gauer, dyrektor generalna, szefowa grupy zadaniowej ds. Odbudowy i odporności (RECOVER) w Komisji Europejskiej.

Intergrupa URBAN działa w Parlamencie od trzech kadencji, od dwóch jej pracom przewodniczy poseł Jan Olbrycht. Skupia 52 eurodeputowanych z różnych grup politycznych i różnych komisji parlamentarnych, których wspólnym celem jest praca nad kluczowymi zagadnieniami mającymi wpływ na rozwój europejskich miast. Swoje działania Intergrupa realizuje współpracując ze 137 organizacjami reprezentującymi interesy europejskich miast lub pracujących w dziedzinach związanych z rozwojem miejskim na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. www.urban-intergroup.eu