Złota Wstęga Miast Polskich dla Jana Olbrychta

Podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich Jan Olbrycht został uhonorowany nagrodą Związku Miast Polskich za wybitne zasługi dla samorządu terytorialnego – Złotą Wstęgę Miast Polskich.

W uzasadnieniu uchwały przyznającej Janowi Olbrychtowi to wyróżnienie Kapituła stwierdziła m.in. iż „Jego działalność publiczna jest nacechowana z jednej strony staraniami o wzmocnienie społeczności lokalnych i regionalnych oraz ich struktur przedstawicielskich, z drugiej zaś wytrwałym budowaniem partnerstwa samorządowego i więzi międzyludzkich.

Doświadczenia lokalne, regionalne, a także krajowe i europejskie czynią zeń niezrównanego praktyka samorządowego, zaś postawa solidarności i szacunku dla każdego człowieka – wybitnego humanistę. Zostało to dostrzeżone w Europie – w 2005 roku dr Jan Olbrycht otrzymał europejskiego „Oskara” samorządowego – Nagrodę Cesarza Maksymiliana”.

Uroczystość miała miejsce w piątek, 9 marca w ramach Zgromadzenia Ogólnego Związku Miast Polskich w Poznaniu.

<< Wstecz