Złota Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” dla Jana Olbrychta

Obradująca w Katowicach kapituła uhonorowała posła do Parlamentu Europejskiego dr. Jana Olbrychta Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”. Uroczystość dekoracji nastąpi 4 lipca podczas najbliższej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego. O przyznanie odznaki dr. Janowi Olbrychtowi wnioskował Zarząd Województwa Śląskiego „doceniając całokształt Jego pracy jako samorządowca, śląskiego polityka i człowieka zaangażowanego w sferę naukową i społeczną”.

Uzasadniając przyznanie odznaki Michał Czarski, Marszałek Województwa Śląskiego napisał m.in.: „Jan Olbrycht, jako jedyny w gronie śląskich eurodeputowanych jest w sposób szczególny utożsamiany ze środowiskiem samorządowym naszego województwa. (…) Szczególnie istotny był jego udział we wprowadzeniu polskich gmin i województw do Unii Europejskiej poprzez zaangażowanie w budowę nowych struktur lokalnych i regionalnych w naszym kraju. (…) Jego hasło wyborcze „Europa jest prosta” w znakomity sposób oddaje społeczną misję dr. Olbrychta – nakłonienia do aktywnych postaw obywatelskich.”

Odznaka została ustanowiona przez Sejmik Województwa Śląskiego w roku 2000. Przyznawana jest „osobom fizycznym oraz instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, przedsiębiorcom, organizacjom społecznym i zawodowym, które całokształtem działalności, względnie realizacją swoich zadań – na terenie województwa śląskiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju województwa”.

Odznaka posiada dwa stopnie – złoty i srebrny. Stanowi ją okrągły medal jednostronny o średnicy 30 mm – z metalu białego lub żółtego – przypinany na agrafce, ze stylizowanym wizerunkiem Orła Białego z rozłożonymi skrzydłami, z napisem na lewej części „ZA ZASŁUGI” i w dolnej części: „DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”.

<< Wstecz