Jan Olbrycht podczas XX konferencji „Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej” 9-10.10.2020, Kraków.

W dniach 9-10 października w Krakowie odbyła się XX jubileuszowa edycja konferencji „Rola Kościoła Katolickiego w procesie Integracji Europejskiej – Chrześcijańska odpowiedzialność za Europę”. To coroczne wydarzenie zostało zainicjowane i było organizowane przez wiele lat przez ś.p. ks. biskupa Tadeusza Pieronka. Tegoroczna konferencja poświęcona została najbardziej aktualnym wyzwaniom dzisiejszego świata. Pod hasłem „Chrześcijańska odpowiedzialność za Europę” uczestnicy spotkania dyskutowali o skutkach pandemii dla Kościołów i Europy. Ponadto, organizatorzy wydarzenia postanowili wyróżnić setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, dedykując rocznicy specjalną sesję: „Jan Paweł II o Europie. Zjednoczenie Europy – Zjednoczenie ducha” . Pierwszego dnia konferencji odbyła się także galęa wręczenia Nagrody Biskupa Tadeusza Pieronka „IN VERITATE”. W tym roku laureatem nagrody został prof. Rocco Buttiglione, wykładowca w Instytucie Filozoficznym Edyty Stein w Granadzie. Nagroda przyznawana jest za „wybitne postawy i osiągnięcia w łączeniu wartości chrześcijańskich i europejskich”. Warto wspomnieć, że pierwszą laureatką tytułu w 2019 była prof. Hanna Suchocka. 

Jan Olbrycht, współprzewodniczący specjalnej grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim ds. Dialogu międzykulturowego i religijnego, był moderatorem pierwszego pt. „Kościoły w obliczu pandemii. Ekspertami, którzy wzięli udział w sesji byli bp dr Janusz Stepnowski, Biskup diecezjalny łomżyński, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. kontaktów z COMECE, dr. Jørgen Skov Sørensen, Sekretarz Generalny Konferencji Kościołów Europejskich (CEC), ks. George Valcu, Sekretarz Generalny Komitetu Przedstawicieli Kościołów Prawosławnych (CROCEU). 

Jan Olbrycht moderował panel „Kościoły w obliczu pandemii”

Następnego dnia odbyły się natomiast sesje „Europa w Obliczu Pandemii” oraz  „Jan Paweł II o Europie. Zjednoczenie Europy – Zjednoczenie ducha”. Wybitne grono ekspertów biorących udział w konferencji tworzyli: Generał Dywizji prof. Bogusław Pacek, Profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Władysław Kosiniak-Kamysz, Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, dr Peter Liese, Poseł do Parlamentu Europejskiego, prof. Andrzej Matyja, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, prof. Katarzyna Pisarska, Dyrektor Europejskiej Akademii Dyplomacji, profesor SGH, Valentina Alazraki, dziennikarka i korespondentka TV Noticiero, prof. Rocco Buttiglione, wykładowca w Instytucie Filozoficznym Edyty Stein w Granadzie, dr Hans-Gert Poettering, pełnomocnik Fundacji Konrada Adenauera ds. Europejskich, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, abp prof. Grzegorz Ryś, Arcybiskup Metropolita Łodzi, ks. prof. Miloš Lichner SJ, Przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich, Prorektor Uniwersytetu w Trnavie, Volha Kavalkova, członek Prezydium Białoruskiej Rady Koordynacyjnej, Współprzewodnicząca Partii Białoruska Chrześcijańska Demokracja, ks. Kazimierz Sowa, dziennikarz i publicysta oraz ks. prof. Robert Tyrała, Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Zapis poszczególnych części konferencji dostępny jest poniżej:

OTWARCIE I POWITANIE

KOŚCIOŁY W OBLICZU PANDEMII (od 52 minuty)

MSZA ŚWIĘTA

WRĘCZENIE NAGRODY im bp. Tadeusza Pieronka InVeritate Buttiglione

EUROPA W OBLICZU PANDEMII

ZJEDNOCZENIE EUROPY – ZJEDNOCZENIE DUCHA

Uroczysta sesja z okazji 100. rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II.