XVIII Międzynarodowa Konferencja: Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej

XVIII Międzynarodowa Konferencja: Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej

W dniach 5 – 6. października odbyła się w Krakowie XVIII Międzynarodowa Konferencja poświęcona roli Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej. Temat przewodni tegorocznej edycji brzmiał:”Perspektywy rozwoju Unii Europejskiej”.Gościem specjalnym konferencji był  Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, który wystąpił z przemówieniem dot. relacji między Polską a Unią Europejską. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Bp Tadeusz Pieronek, natomiast w panelu dedykowanym praworządności jako gwarancji silnej UE, prelegentem była  prof. Hanna Suchocka.

Jak co roku, na krakowskiej konferencji w roli eksperta ds. relacji międzywyznaniowych, wystąpił Jan Olbrycht. Jako współprzewodniczący grupy roboczej Europejskiej Partii Ludowej ds. dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego europoseł Olbrycht podzielił się swoim wieloletnim doświadczeniem w debacie o Polsce, Kościele i Europie zatytułowanej:  „Narodowość a tożsamość w Europie”. „Tworzenie się tożsamości europejskiej nie jest sprzeczne ze wspieraniem tożsamości narodowych.” – podkreślał poseł Olbrycht w swoim wystąpieniu.

Goście, wśród których liczne grono stanowili posłowie do Parlamentu Europejskiego, wzięli udział w panelach poruszających m.in kwestie świadomości tożsamości europejskiej, modernizacji wiary, relacji między chrześcijaństwem, islamem a laicyzmem w Europie oraz wyzwań cywilizacyjnych i możliwej przyszłości UE.

Za organizację konferencji odpowiedzialni: byli Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Fundacja Roberta Schumana w Luksemburgu, przy wsparciu Europejskiej Partii Ludowej, Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej COMECE oraz wydawnictwa „Wokół Nas”. Jan Olbrycht podsumował istotność wydarzenia w następujących słowach:

„Cenna w przypadku takich konferencji jest możliwość spotkania się ludzi, którzy sobie wzajemnie ufają i mogą się dogadać nawet wtedy, gdy ich poglądy się różnią. Ważna jest przy tym wymiana poglądów i ocen na tematy aktualne po to, żeby wyciągać wnioski. Spotykają się tu ludzie, którzy o czymś decydują – w skali makro lub mikro. Ważne jest, by poznawali różne punkty widzenia.”

 

<< Wstecz