XVI Forum Regionów Granicznych

Poseł Jan Olbrycht uczestniczyć będzie w XVI Forum Polskich Regionów Granicznych organizowanym przez Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska. Wystąpienie Posła Olbrychta dotyczyć będzie zagadnień EUWT oraz ENPI.

Szczegółowy program poniżej
Program XVI Forum Regionów Granicznych

<< Wstecz