XV Międzynarodowa Konferencja krakowska

XV Międzynarodowa Konferencja krakowska

W sobotę zakończyła się w dwudniowa XV Międzynarodowa Konferencja krakowska organizowana w cyklu pt. „”Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej.” Jan Olbrycht wystąpił podczas jej oficjalnego otwarcia, jako Przewodniczący Delegacji PO-PSL w Grupie Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim.

Tegoroczne dyskusje toczyły się na temat tego jak chrześcijanie i Unia Europejska postrzegają godność, wolność i prawa człowieka. Rozmawiano o godności (wartość egzystencjalna, personalna czy kategoria prawna), wolności (granice wolności czy wolność bez granic) oraz prawach człowieka (źródła i zakres w ujęciu chrześcijańskim i w Unii Europejskiej). Ponadto poruszono kwestie związane z aktualnymi międzynarodowymi problemami politycznymi, które wymagają zaangażowania Unii Europejskiej.

Wiecej informacji o konferencji

<< Wstecz