Wystawa EPL w Sejmie

Wystawa EPL w Sejmie

W dniu dzisiejszym poseł Jan Olbrycht otworzył w Sejmie RP wystawę fotografii przedstawiającą 60 lat Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim.

Jako wiceprzewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim, Jan Olbrycht pokrótce przypomniał historie tworzenia się frakcji politycznej oraz przełomowe momenty w jej działaniu. Wystawa prezentująca 60 lat działalności Grupy EPL w Parlamencie Europejskim składa się z 20 plansz z fotografiami przedstawiającymi najważniejsze wydarzenia z historii Grupy EPL oraz osobistości z nią związane. Prezentuje również 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej i istotne wydarzenia tego okresu, takie jak wybór Jerzego Buzka na Przewodniczącego PE czy prezydencja Polski w Radzie UE. Podczas wystawy odbyła się także projekcja krótkiego filmu dokumentującego historię Grupy EPL.

W uroczystym otwarciu wystawy uczestniczyła Marszałek Sejmu Ewa Kopacz, ambasadorowie, ministrowie, posłowie na Sejm RP, posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych i zajmujących się tematyką europejską think-tanków, a także dziennikarze mediów ogólnopolskich i lokalnych.

Wystawa będzie prezentowana w Sali Kolumnowej Sejmu RP od 10 do 17 stycznia 2014 roku.

<< Wstecz