Wysłuchanie publiczne dotyczące szóstego raportu na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej

Wysłuchanie publiczne dotyczące szóstego raportu na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej

W środę 4 lutego w ramach Grupy EPL w Parlamencie Europejskim odbyło się wysłuchanie publiczne dotyczące szóstego raportu na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

Raport ten został przyjęty w lipcu ubiegłego roku przez Komisję Europejską, jako ocena terytorialnego wpływu kryzysu ekonomicznego oraz efektywności środków polityki spójności gospodarczej, w czasie stagnacji gospodarczej, a także, jako punkt wyjścia dla efektywnej realizacji strategii rozwoju „Europa 2020″, programowanej na kolejne lata. Raport prezentuje, między innymi, proces wdrażania unijnych celów wzrostu i zatrudnienia oraz uwydatnia znaczenie dobrego sprawowania władzy, jako kluczowego elementu dla jego skuteczności.

Poseł Jan Olbrycht, jako członek Komisji Rozwoju Regionalnego oraz sprawozdawca Parlamentu w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego podsumował pierwszą część debaty, podkreślając znaczenie raportu, jako istotnego i aktualnego zbioru informacji na temat efektów wdrażania polityki spójności. Poseł zwrócił uwagę na rezultaty, których nie można oceniać odnosząc się jedynie do redukcji dysproporcji w rozwoju regionów, gdyż czasem, w szczególności podczas stagnacji gospodarczej, celem polityki spójności jest również zapobieganie pogłębianiu się istniejących już różnic, bez wstrzymywania dynamicznego rozwoju niektórych regionów.

„Polityka spójności nie powinna jedynie służyć zmniejszaniu różnic, ale przede wszystkim nie pozwolić ich zwiększać. Jeżeli polityka spójności będzie się jedynie skupiać na konwergencji, to te różnice, między państwami, regionami czy miastami, mogą się wręcz powiększać” przypominał Jan Olbrycht.

Głównym tematem dyskusji podczas wysłuchania było zagadnienie spójności terytorialnej, która według zaproszonych mówców została pominięte w raporcie Komisji Europejskiej. Jest to również temat, który może być dość ważny przy kolejnej możliwej reformie polityki spójności.

<< Wstecz