Wyjazdowe posiedzenie Grupy EPL w Portugalii

Wyjazdowe posiedzenie Grupy EPL w Portugalii

Poseł Jan Olbrycht uczestniczył w trzydniowym wyjazdowym posiedzeniu Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Albufeuirze, w Portugalii, jako przewodniczący polskiej delegacji PO-PSL, drugiej co do wielkości delegacji narodowej w Grupie EPL.

Podczas posiedzenia posłowie EPL kończącej się kadencji Parlamentu Europejskiego oraz nowo wybrani posłowie dyskutowali o strategii politycznej frakcji w nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego. Ponadto politycy zastanawiali się nad wyzwaniami Unii Europejskiej na lata 2014-2019 oraz nad sposobami wzmocnienia relacji Parlamentu Europejskiego z parlamentami krajowymi. Wyjazdowemu posiedzeniu towarzyszyły w czwartek 19 czerwca debaty letniego uniwersytetu Sieci Idei Europejskich (EIN). Poseł Olbrycht, jako były wiceprzewodniczący frakcji odpowiedzialny za dialog międzyreligijny i międzykulturowy, uczestniczył w dyskusji na temat wartości.

Sieć Idei Europejskich to think tank Grupy EPL w Parlamencie Europejskim. Został on stworzony w 2002 roku i szybko stał się ważnym punktem spotkań i wymiany intelektualnej centroprawicy w polityce europejskiej. Sieć, do której należy około 600 aktywnych członków, decydentów i opiniotwórców z całej Europy, skupia polityków, biznesmenów, naukowców, doradców politycznych, analityków, dziennikarzy i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego dzielących wspólną wizję Europy, jak również bezpartyjnych ekspertów oraz komentatorów z zewnątrz, zainteresowanych danymi kwestiami polityki publicznej.

<< Wstecz