Wyjazdowe posiedzenie EPL w Amsterdamie

Wyjazdowe posiedzenie EPL w Amsterdamie

W dniach od 14 do 15 listopada 2013 roku odbyło się w Amsterdamie wyjazdowe posiedzenie biura frakcji EPL.

W drugim dniu spotkania, poseł Jan Olbrycht, jako wiceprzewodniczący frakcji EPL wziął udział w panelu dyskusyjnym na temat rozwiązywania problemów związanych z zagadnieniem trwałości oraz energii w miastach i regionach. Poseł Olbrycht podsumował przeprowadzoną debatę, w której udział wzięli między innymi poseł Lambert van Nistelrooij oraz Walter van Kuijen reprezentujący spółkę Royal Philips Electronics.

Tematami przewodnim wyjazdowego posiedzenia biura frakcji EPL były europejskie próby reakcji na bieżące problemy i wyzwania stojące przed Europą. Podczas czterech paneli dyskusyjnych poruszano zagadnienia takie jak: uczynienie społecznej gospodarki rynkowej, motorem wzrostu, zmobilizowanie Europejczyków do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach, czy też produkcja zdrowej żywności w ilości wystarczającej dla mieszkańców Europy i świata.

<< Wstecz