Wparcie dla regionów dotykanych przez klęski żywiołowe

Wparcie dla regionów dotykanych przez klęski żywiołowe

Komisja rozwoju regionalnego wspiera pełne finansowanie projektów mających na celu rekonstruckcję zniszczeń wynikających z katastrof naturalnych. Sprawą tą zajmuje się z ramienia grupy EPL Jan Olbrycht.

Podczas dzisiejszego posiedzenia posłowie zatwierdzili propozycję Komisji Europejkiej, która przewiduje rozszerzenie przepisów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i umożliwia 100% finansowanie na przykład odbudowy infrastruktury, która uległa zniszczeniu przez klęski żywiołowe. Wprowadzają jednak ograniczenie ilości środków z EFRR, które mogą być przekazane na ten cel i ustalają go na poziomie 5% krajowej alokacji w ramach funduszu. Ta nowa forma solidarności z regionalmi dotykanymi przez trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, wichury czy susze będzie uzupełnieniem pomocy oferowanej w ramach Funduszu Solidarności.

Po zatwierdzeniu mandatu negocjacyjnego, które przewidziane jest podczas kwietniowej sesji plenarnej, Parlament Europejski będzie gotowy do negocjacji z Radą.

<< Wstecz