W wywiadzie dla „Dziennika Zachodniego” Jan Olbrycht wyjaśnia szczegóły pomocy finansowej dla całej Unii Europejskiej w czasie pandemii koronawirusa. Z artykułu można dowiedzieć się m.in jaka jest różnica pomiędzy środkami z budżetu UE i środkami z Funduszu Odbudowy, jakie są warunki korzystania z pomocy, które kraje nazywamy „oszczędną czwórką” oraz skąd UE weźmie środki na finansowanie planu naprawczego. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem:

DZIENNIK ZACHODNI – WYWIAD Z JANEM OLBRYCHTEM

Aby uniknąć zwiększania składek, Komisja Europejska zaproponowała, aby Unia Europejska zaciągnęła kredyt na rynkach kapitałowych, który stałby się podstawą Funduszu Odbudowy. I tak, z jednej strony mamy siedmioletni budżet na lata 2021-2027 na regularną działalność, z drugiej – środki na likwidację skutków pandemii, które zostaną do budżetu dołożone i realizowane przez około 4 lata.