VI Forum Spójności VI Forum Spójności

VI Forum Spójności

W Brukseli zakończyły się dwudniowe obrady VI Forum Spójności. Tematem przewodnim tegorocznej edycji były inwestycje na rzecz zapewnienia trwałego wzrostu i tworzenia nowych miejsc pracy: promocja rozwoju i dobrych rządów w regionach i miastach UE.

W organizowanym co trzy lata Forum Spójności uczestniczą najważniejsi decydenci i politycy z państw członkowskich UE, którzy oceniają skuteczność realizacji celów w ramach polityki spójności. W tym roku w dyskusjach wzięli udział między innymi: komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn, przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz, przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, przewodniczący Komitetu Regionów Michel Lebrun, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen odpowiedzialny za sprawy gospodarcze i monetarne oraz euro i laureat Nagrody Nobla dla nauk ekonomicznych A. Michael Spence.

VI Forum Spójności - przemówienie komisarza J. Hahna

Uczestnicy Forum zgodnie podkreślali, że polityka spójności stanowi najważniejszy instrument inwestycyjny UE mający na celu zmniejszenie różnic gospodarczych i społecznych we wszystkich regionach Europy. Z łącznym budżetem wynoszącym około 352 mld euro na lata 2014–2020 polityka spójności będzie odgrywać zasadniczą rolę w działaniach na rzecz zrównoważonego, długofalowego wzrostu gospodarczego, takich jak budowa innowacyjnej gospodarki, wsparcie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, podnoszenie kwalifikacji pracowników, walka z wykluczeniem społecznym i energetyka.

<< Wstecz