Tydzień komisyjny w Parlamencie Europejskim w Brukseli

Tydzień komisyjny w Parlamencie Europejskim w Brukseli

Po zeszłotygodniowej sesji plenarnej w Strasburgu, w rozpoczynającym się tygodniu posłowie będą obradować podczas posiedzeń komisji parlamentarnych w Brukseli.

W poniedziałek 18 kwietnia 2016 r., członkowie Komisji Rozwoju Regionalnego omówią najważniejsze kwestie związane z dostępem do finansowania dla MŚP i zwiększenia różnorodności finansowania MŚP w unii rynków kapitałowych, a także w tym dniu rozpatrzony zostanie projekt opinii dla Komisji Budżetowej w sprawie przygotowania rewizji wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2014-2012. Jan Olbrycht jest stałym sprawozdawcą Parlamentu Europejskiego w sprawie wieloletnich ram finansowych w Komisji Budżetowej.

Kolejny dzień rozpocznie się od głosowania na temat polityki spójności i strategii dotyczących badań naukowych i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji, a także nad realizacją celu tematycznego „wzmacnianie konkurencyjności MŚP”. Ponadto posłowie zagłosują nad sprawozdanie na temat wartości dodanej Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w latach 2007-20014, jego działalności i oddziaływania, a także usprawnienia połączeń i poprawy dostępności infrastruktury transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej oraz strategii Unii Europejskiej na rzecz regionu alpejskiego. Ważnym punktem wtorkowego posiedzenia Komisji Rozwoju Regionalnego będzie wymiana poglądów z sekretarz generalną EUROCITIES, Anną Lis Boni.

<< Wstecz