Trendy w rozwoju chińskich miast

Trendy w rozwoju chińskich miast

W piątek 1 czerwca Jan Olbrycht, Przewodniczący Intergrupy URBAN, spotkał się w Parlamencie Europejskim w Brukseli z delegacją chińskich i europejskich naukowców zaangażowanych w Projekt URBACHINA „Zrównoważona Urbanizacja w Chinach: Perspektywa historyczna i porównawcza, Trendy 2050″.

URBACHINA jest czteroletnim projektem zapoczątkowanym w ramach Siódmego Programu Ramowego Komisji Europejskiej (finansującego badania naukowe) z budżetem sięgającym 3,3 miliona Euro. Jest on realizowany przez konsorcjum jedenastu europejskich oraz chińskich uczelni pod przewodnictwem CNRS (francuskiego Krajowego Centrum Badań Naukowych).

Celem projektu jest analiza trendów w urbanizacji Chin oraz określenie przyszłych scenariuszy urbanizacji ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju miast.

Więcej informacji na temat Projektu

<< Wstecz