Szczyt regionalnych i lokalnych przywódców politycznych EPL w Poznaniu

Szczyt regionalnych i lokalnych przywódców politycznych EPL w Poznaniu

W dniu 25 kwietnia Jan Olbrycht uczestniczył w Szczycie regionalnych i lokalnych przywódców politycznych zorganizowanym przez Europejską Partię Ludową w Poznaniu.

Poseł Olbrycht wystąpił w panelu dotyczącym udziału przywódców lokalnych i regionalnych w budowaniu oraz spełnianiu oczekiwań obywateli. Podczas debaty poruszono m.in. kwestie oddziaływania unijnej polityki spójności na wzrost i zatrudnienie. Debatowano nad kształtem budżetu UE oraz wydatkach publicznych na szczeblu lokalnym i regionalnym. Ponadto, politycy EPL dyskutowali o uproszczeniu ustawodawstwa UE i jego oddziaływaniu na poziomie terytorialnym.

Lokalni i regionalni politycy wzięli również udział w debacie  na temat wizji dla Europy z premierem Donaldem Tuskiem oraz Jean-Claudem Junckerem, kandydatem EPL na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Szczyt zakończył się przyjęciem poznańskiej deklaracji regionalnych i lokalnych przywódców EPL w związku z nową kadencją instytucji Unii Europejskiej rozpoczynającą się w 2014 r.

<< Wstecz