Spotkanie z polską delegacją do Komitetu Regionów

Spotkanie z polską delegacją do Komitetu Regionów

Wczoraj w Brukseli Jan Olbrycht spotkał się z członkami polskiej delegacji do Komitetu Regionów. Spotkanie dotyczyło śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych. Poseł Olbrycht podzielił się swoimi uwagami nad rewizją wieloletniego budżetu Unii Europejskiej jako stały sprawozdawca Parlamentu Europejskiego w tej dziedzinie. Ponadto, podczas spotkania dyskutowano dan trwającymi pracami dotyczącymi ułatwień w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych oraz przyszłością polityki spójności po 2020 roku. Spotkanie zbiegło się w czasie z trwającym w Brukseli Europejskim Tygodniem Regionów i Miast.

<< Wstecz