Spotkanie młodych parlamentarzystów EPL

Spotkanie młodych parlamentarzystów EPL

W dniach od 19 do 21 września 2013 roku w Sopocie i Gdańsku odbyło się spotkanie młodych parlamentarzystów EPL (EPP Young Members Network). Poseł Jan Olbrycht uczestniczył w pierwszym dniu spotkania, podczas, którego był moderatorem panelu dyskusyjnego dotyczącego polityki spójności. W panelu uczestniczyła minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

Tematem przewodnim spotkania zorganizowanego w Trójmieście było wydatkowanie środków unijnych oraz wyzwania dla handlu oraz przemysłu stoczniowego.

Spotkanie zorganizowane przez europosła Jarosława Wałęsę, stanowiło kolejne z cyklicznych spotkań zapoczątkowanych w 2006 roku, którego celem jest jednoczenie parlamentarzystów krajowych jak i europejskich związanych z Europejską Partią Ludową, którzy w dniu wyborów parlamentarnych mieli najwyżej 36 lat.

<< Wstecz