Spotkania studyjne Grupy EPL w Nicei

Spotkania studyjne Grupy EPL w Nicei

W dniach 1 – 2 czerwca odbył się cykl spotkań studyjnych Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Nicei, we Francji. Tematem przewodnim wydarzenia była przyszłość instytucji Unii Europejskiej oraz relacje Europy z krajami basenu Morza Śródziemnomorskiego. Program pierwszego dnia oscylował wokół tematu przyszłości Europy, a obradom przewodniczyli m. in. wiceprzewodniczący Grupy odpowiedzialni w Parlamencie Europejskim za politykę sąsiedztwa, Euronest oraz Unię Śródziemnomorską. Gościnnie w środowych obradach uczestniczył były prezydent Francji Nicolas Sarkozy. Poseł Jan Olbrycht aktywnie uczestniczył w dyskusji na temat wartości europejskich.

Z kolei przewodni temat czwartkowych dyskusji stanowiły relacje Europy z krajami Regionu Morza Śródziemnego. Obrady zakończyły się wypracowaniem wspólnego stanowiska wobec rozpatrywanych zagadnień.

Zdjęcie: Grupa EPL.

<< Wstecz