Kryzys migracyjny – debata Grupy EPL w Pradze

Kryzys migracyjny – debata Grupy EPL w Pradze

W zeszłym tygodniu odbyły się dwa ważne wydarzenia dla Grupy EPL. W piątek w Pradze rozpoczęła się coroczna dwudniowa konferencja dialogu międzywyznaniowego i międzykulturowego organizowana przez Grupę EPL pt. „Migracja: odpowiedź na przymusowe przesiedlenie”. Przedstawiciele różnych religii i państw spotkali się, aby wspólnie debatować  o aktualnej sytuacji geopolitycznej i o tym jak poradzić sobie z napływem migrantów. Sobotnią sesję o możliwych sposobach rozwiązania kryzysu migracyjnegou otworzył i poprowadził poseł Olbrycht, jako wice-przewodniczący grupy roboczej ds. dialogu międzywyznaniowego i międzykulturowego. Konferencja poprzedzona była dwudniowym posiedzeniem Biura Grupy EPL, czyli organu odpowiedzialnego za strategiczne i polityczne decyzje Grupy, które, także w Pradze, miało miejsce 10 i 11 grudnia. Posłowie rozmawiali na temat przyszłości UE, konsekwencji brytujskiego referendum oraz polityki budżetowej.

<< Wstecz