Fundusze europejskie powinny w większym stopniu wesprzeć współpracę miast

Fundusze europejskie powinny w większym stopniu wesprzeć współpracę miast

Kwestie transformacji energetycznej terenów zurbanizowanych, efektywniejsze  wsparcie inwestycji miejskich oraz rozwój europejskiej i światowej agendy miejskiej były głównymi tematami organizowanej w Rotterdamie trzeciej konferencji Forum Miast – największej w Europie konferencji poświęconej miastom.

Jan Olbrycht,  jako przewodniczący Intergrupy URBAN w Parlamencie Europejskim oraz stały sprawozdawca Parlamentu w sprawie wieloletniego budżetu Unii Europejskiej, uczestniczył w dyskusji na temat roli obszarów miejskich w przyszłej polityce spójności. Podczas spotkania odniósł się również do kierunków finansowego wsparcia miast przez fundusze europejskie w przyszłości.

”Będę się starał o wzmocnienie funduszy europejskich przeznaczonych na wsparcie instrumentów ułatwiających współpracę miast, takich jak np. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Dobre doświadczenia korzystania z tych instrumentów, zarówno w Polsce jak i w innych krajach Unii wskazują na ich skuteczność” – mówił w czasie spotkania  Jan Olbrycht.  „Musimy dążyć do uproszczenia przepisów, pozwalających na ich wdrażanie ”- podkreślił.

Forum Miast jest największą konferencją w Europie poświęcona polityce miejskiej. Spotkanie jest organizowane przez Komisję Europejską, co dwa lata. Tegoroczna, trzecia edycja Forum była okazją do dyskusji o najważniejszych problemach i wyzwaniach obszarów miejskich pomiędzy przedstawicielami miast, rządów, instytucji europejskich, ONZ, OECD oraz organizacji pozarządowych.

Intergrupa URBAN działa w Parlamencie od trzech kadencji, od dwóch jej pracom przewodniczy poseł Jan Olbrycht. Skupia 87 eurodeputowanych z różnych grup politycznych i różnych komisji parlamentarnych, których wspólnym celem jest praca nad kluczowymi zagadnieniami związanymi z rozwojem europejskich miast. Swoje działania Intergrupa realizuje współpracując ze 131 organizacjami reprezentującymi interesy europejskich miast lub pracujących w dziedzinach związanych z rozwojem miejskim na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym.

Zdjęcie: Komisja Europejska

<< Wstecz